KATALÓG TOVARU
TOP TOVAR
 

 REKLAMA

TOPlist
Servisné miesta spoločnosti Esell s.r.o. (Minibiker)

Pri zasielaní veci k oprave poštou alebo prepravnou spoločnosťou je dôležité priložiť protokol "Príjem do servisu", kde detailne popíšete závadu, alebo čo požadujete s tovarom urobiť. Dokumenty je nutné vyplniť na počítači, alebo paličkovým písmom a podpísať. V prípade odovzdania tovaru na opravu v odbernom / servisnom mieste (v Minibiker), nie je nutné dokument tlačiť, všetko s Vami vybavíme osobne pri odovzdaní veci.
Servis Esell s.r.o. - Minibiker: záručný servis, pozáručný servis, garančné prehliadky
 
Čechova 1634
256 01 Benešov u Prahy
CZ - 256 01
Tel:
+421 221 021 398

Servisné miesta pre záručný servis, pozáručný servis a garančné prehliadky


Pozáručný servis a garančnú prehliadku je možné absolovovat v niektorom z našich partnerských servisov, je ale nutné sa v servise vopred objednať. V tomto prípade sa jedná o službu medzi zákazníkom a partnerským servisom.

Záručný servis v partnerskom servise je nutné najprv píše objednať na emailu: servis@minibiker.sk.

Žiadosť o servis v partnerskom servise musí obsahovať:
  1. typ tovaru na ktorom sa závada vyskytla
  2. popis závady, ako a kedy sa prejavuje
  3. kópiu záručného listu
  4. kontaktné informácie (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail)
  5. ktorý partnerský servis chcete využiť
  6. fotodokumentácie poškodeného stroja
Pre oznámenie vyššie požadovaných informácií môžete použiť formulár "reklamačný list".

Vaša požiadavka bude posúdený naším reklamačným technikom, následne Vám navrhneme najlepší spôsob riešenia problému, ktorý nastal, prípadne Vám dohodneme opravu v partnerskom servise o čom Vám e-mailom zašleme potvrdenie. Následne môžete kontaktovať partnerský servis pre dohodnutie termínu návštevy, kde tamojší servisný technik Vašu požiadavku posúdi. Pokiaľ bude Vaša požiadavka oprávnený, tovar Vám zadarmo opraví. Bez písomného potvrdenia, že spoločnosť Esell s.r.o. súhlasí s opravou v konkrétnom partnerskom servise je oprava plne hradená zákazníkem.Žádný partnerský servis nie je podrobený spoločnosti Esell s.r.o., vždy sa jedná len o spolupracujúce firmy. Všetka komunikácia musí prebiehať cez spoločnosť Esell s.r.o. .. V prípade reklamácie začína termín pre jej vybavenie plynúť dňom, kedy zákazník píše oznámi spoločnosti Esell s.r.o., že stroj odovzdal konkrétnemu partnerskému servisu.
  
Nepřevezme-li zákazník (objednatel) opravenou věc bez zbytečného odkladu poté, co měla být oprava dokončena, tedy do 7 dní od domluveného termínu dokončení; byla-li dokončena později, pak do 7 dní po vyrozumění o jejím dokončení, nebo nepřevezme-li objednatel věc, která opravena nebyla, neboť nelze opravit, ať již v rámci záruční opravy nebo pozáručního servisu nebo z důvodu zamítnutí reklamace věci, nebo věc kterou si je objednatel povinen na základě výzvy servisu/dodavatele (zhotovitel) vyzvednout, a to po vyrozumění ve shodné lhůtě, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úplatu za uskladnění ve výši 100 Kč denně.

Dále může zhotovitel nevyzvednutou věc na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.

Po prodeji věci bude výtěžek z prodeje po započtení účelně vynaložených nákladů spojených s úschovou věci, jejím následným prodejem, náklady na odeslání výtěžku a nebo náklady na úschovu výtěžku odeslán objednateli formou poštovní poukázky na adresu objednatele, popř. jiným vhodným způsobem. Nebude-li možno výtěžek z prodeje doručit, vyrozumí zhotovitel o takové nemožnosti písemně objednatele na jeho adresu a výtěžek z prodeje ponechá na svém účtu nebo ho uloží do soluční úschovy na náklady objednatele. V případě, že výtěžek ponechá zhotovitel na svém účtu, dohodli objednatel a zhotovitel, že výtěžek není úročen.Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
TOPlist